Hợp tác với Nhật Bản cải thiện môi trường kinh doanh

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký kết Biên bản thảo luận Dự án Hợp tác kỹ thuật “Xây dựng hoạt động nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh”.
VPCP hợp tác với Nhật Bản cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet
VPCP hợp tác với Nhật Bản cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Dự án nhằm chia sẻ với các cán bộ Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan kinh nghiệm quản lý hành chính và những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Nhật Bản, trong đó Chính phủ điện tử đóng vai trò then chốt. Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2020.   

        

Nguyễn Thủy