Hơn 9.500 quy hoạch đang còn hiệu lực

(BĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, ngày 8/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp các quy hoạch để thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch. Theo Bộ KH&ĐT, đến thời điểm hiện tại, Bộ đã nhận được báo cáo của 21/22 bộ, ngành và 60/63 địa phương.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng hợp của Bộ KH&ĐT cho thấy, tổng số quy hoạch đã và đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện là 11.667 quy hoạch.

Trong đó, số lượng các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt hiện đang còn hiệu lực là 9.519 quy hoạch, chủ yếu là các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp địa phương (8.874 quy hoạch).

Số lượng các quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định là 1.491 quy hoạch, trong đó 1.385 quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp địa phương.

Số lượng các quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh và đã thẩm định xong nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt là 657 quy hoạch.  

   

Việt Thắng