Hơn 420 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

(BĐT) - Sáng ngày 5/7, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và  Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam Kamal Malhotra đã ký Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và 18 cơ quan LHQ.
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Việt Anh
Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Việt Anh

Lễ ký kết OSP là sự kiện quan trọng khẳng định cam kết mạnh mẽ của LHQ và Chính phủ Việt Nam trong Chương trình hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát biển bền vững đến năm 2030 (SDGs).

Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 tiếp tục phát triển nền tảng cho việc mở rộng quan hệ đối tác giữa LHQ, Chính phủ, các đối tác tư nhân, các đối tác phát triển, các tổ chức và các nhóm phi chính phủ được thành lập hợp pháp. OSP được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc căn bản là toàn diện, bình đẳng và bền vững, phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 của Việt Nam, các mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030, cũng như các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người. Theo Kế hoạch, LHQ sẽ tài trợ khoản ngân sách 423 triệu USD hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó ưu tiên vốn vào 4 lĩnh vực trọng tâm là con người, hành tinh, sự thịnh vượng và hòa bình.

Ghi nhận các thành tựu tăng trưởng kinh tế quan trọng và giảm nghèo đáng khích lệ của Việt Nam, Bộ trưởng Dũng cho biết: "Kế hoạch Chiến lược chung được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Việt Nam sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện”.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước. Cùng với các đối tác phát triển, LHQ có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng tin tưởng: “Với nỗ lực của các bên, việc thực hiện Kế hoạch sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Chương trình nghị sự phát triển 2030 vì sự phát triển bền vững”.

Đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong “các phiên bản” trước mà LHQ đã hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ông Kamal Malhotra khẳng định: “Lễ ký kết Văn kiện hôm nay minh chứng cho hợp tác giữa LHQ và Việt Nam đã đạt độ chín và lên tầm cao mới. Việt Nam từ một nước nhận viện trợ, đến nay Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, bình đẳng dẫn dắt quá trình hợp tác”. Đại diện LHQ mong muốn Chính phủ Việt Nam sớm hài hòa hóa các điều kiện kinh doanh để thực thi có hiệu quả các kế hoạch đặt ra.

Theo ông Kamal Malhotra, thông qua Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 mới, LHQ sẽ tiếp tục phát huy lợi thế so sánh của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam các giải pháp tổng thể nhằm giải quyết những thách thức phát triển đa chiều và phức tạp, thông qua việc thu thập và chia sẻ các kiến thức ở cấp khu vực và toàn cầu; hỗ trợ trên quan điểm chuẩn về quyền con người, chú trọng đến công bằng và cải cách lấy người dân làm trung tâm; và tăng cường hợp tác Nam-Nam.

18 cơ quan LHQ nêu trên, bao gồm: FAO, ILO, IOM, ITC, IAEA, UNAIDS, UNCTAD, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNV, UN Women và WHO.

Sáng kiến cải tổ “Thống nhất Hành động” được LHQ khởi xướng vào năm 2006  với sự tham gia tự nguyện của của 8 quốc (Albania, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Uruguay và Việt Nam). Các quốc gia đã đồng ý tận dụng những thế mạnh và lợi thế so sánh của các thành viên khác nhau trong gia đình LHQ và tìm cách tăng cường tác động của hệ thống LHQ. Tại Việt Nam, Sáng kiến “Thống nhất Hành động” thực hiện trên 6 trụ cột chính của cải cách ở Việt Nam bao gồm một Kế hoạch chung, một Ngân sách chung, một Lãnh đạo chung, một bộ các Quy định Quản lý chung, một Tiếng nói chung và một Ngôi nhà Xanh chung của LHQ.

Việt Anh