Hơn 1.600 container phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái

(BĐT) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, tại cảng Cát Lái hiện còn hơn 1.600 container phế liệu tồn đọng quá 90 ngày chưa được làm thủ tục hải quan. Số phế liệu trên chủ yếu là phế liệu nhựa và giấy được nhập khẩu về cảng Cát Lái từ nửa đầu năm 2018, nhưng chủ hàng không đến làm thủ tục hải quan để nhận hàng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hiện danh sách toàn bộ 1.615 container phế liệu tồn đọng nêu trên đang được Hội đồng xử lý hàng tồn đọng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xử lý theo Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về xử lý hàng tồn đọng.

Xuân Yến