Hoàn thiện pháp luật để nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh

(BĐT) - Sáng ngày 16/10, tại Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Dự thảo Luật trình UBTVQH cho ý kiến sửa đổi 66 điều; bãi bỏ 2 điều; bổ sung 1 chương và 8 điều (bổ sung chương về Hộ Kinh doanh).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Tại phiên họp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Luật Doanh nghiệp (DN) và các nghị định hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của DN. Tuy vậy, một số nội dung của Luật không còn phù hợp với thực tiễn, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho DN trong việc tuân thủ; một số nội dung không còn tương thích với một số quy định của luật mới ban hành. Ngoài ra, một số nội dung khác cần được tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, tăng mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư nhằm nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ… Do đó, việc xây dựng Luật DN (sửa đổi) nhằm xây dựng khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị DN đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng sửa đổi các quy định có liên quan về hợp nhất, sáp nhập DN để đảm bảo tương thích với quy định của Luật Cạnh tranh 2018. Bổ sung quy định về chuyển đổi DN tư nhân thành công ty cổ phần và chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty.

Việt Anh