Hoàn thành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ NN&PTNT

Với nỗ lực triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tạo ra những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
Hơn 4 nghìn  hồ sơ của doanh nghiệp đã thực hiện trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT - Ảnh: VGP
Hơn 4 nghìn hồ sơ của doanh nghiệp đã thực hiện trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT - Ảnh: VGP

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã cập nhật, công khai nhiều thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đặc biệt, việc thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Tổng cục Thủy sản) đã có những hiệu quả rất tích cực.

Tính đến ngày 1/12/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 DVCTT mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ (trong đó: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận và xử lý 2.886 hồ sơ, Cục Chăn nuôi tiếp nhận và xử lý 1.481 hồ sơ, Cục Trồng trọt tiếp nhận và xử lý 48 hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận và xử lý 35 hồ sơ, Tổng Cục Thủy sản tiếp nhận và xử lý 32 hồ sơ.

Cùng với việc triển khai các DVCTT tại Bộ, Bộ NN&PTNT cũng đẩy mạnh các DVCTT theo Cơ chế một cửa quốc gia (Hải quan một cửa). Với lĩnh vực này, Bộ đã cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với 11 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.

Hoàn thành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ NN&PTNT - ảnh 1
Các dịch vụ công trực tuyến giảm thời gian và chi phí rất lớn cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh: VGP
Tính từ đầu năm đến ngày 1/12/2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ, trong đó: Đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử  149.720  hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.

Theo kế hoạch thực hiện giai đoạn mở rộng, Bộ tiếp tục triển khai đối với 23 TTHC mới tại 5 đơn vị thuộc Bộ, gồm: Các Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản. Cùng với đó, hoàn thiện các TTHC triển khai mở rộng trên toàn quốc; khảo sát các quy trình mới, khắc phục các lỗi kỹ thuật,... hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị.

Theo Văn phòng thường trực cải cách hành chính (Bộ NN&PTNT), trên nền tảng triển khai các DVCTT này, trong tháng 12 này sẽ ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ NN&PTNT.


VGP