Hồ điều tiết ngầm chống ngập đầu tiên của TP HCM sắp thi công

Hồ đặt tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức do một công ty Nhật Bản làm thí điểm,  sau khi xây ngầm xong sẽ hoàn trả mặt bằng.