Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 3
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 cúi đầu chào quốc kỳ trước khi tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - ảnh 5
Quang cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN


TTXVN