Hậu Giang: Chậm thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

(BĐT) - Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hậu Giang gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), đến hết năm 2016, sau khi hoàn thành công tác sắp xếp, bàn giao chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC, 

UBND tỉnh Hậu Giang còn thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đối với các công ty: Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Hậu Giang, Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

Về tình hình thoái vốn tại các DN, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tại Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Hậu Giang, công tác thoái toàn bộ 40% cổ phần Nhà nước đã hoàn thành từ cuối năm 2015, với tổng số tiền thu được từ thoái vốn là gần 5,2 tỷ đồng. Đối với Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, hiện đã phê duyệt phương án bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước theo hình thức chào bán thỏa thuận. Dự kiến, công tác thoái 45,2% vốn nhà nước tại DN sẽ hoàn thành trong năm 2017.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, do việc tìm nhà đầu tư mua CP nhà nước gặp nhiều khó khăn nên công tác thoái vốn bị chậm so với tiến độ đề ra.              

Văn Huyền