Hải Dương cần hơn 100 tỷ đồng mua sắm thiết bị y tế cơ bản năm 2018

(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm thiết bị y tế cơ bản cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Hải Dương năm 2018. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến, chi phí để mua sắm thiết bị y tế cơ bản cho các cơ sở y tế công lập là trên 100 tỷ đồng. Trong đó, chi phí mua thiết bị y tế là 99,677 tỷ đồng và chi phí khác là hơn 806 triệu đồng. Số lượng thiết bị y tế mua sắm sẽ được phục vụ cho 4 bệnh viện chuyên khoa, 2 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh và 13 bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc Sở Y tế Hải Dương. 

Minh Thông