Hà Nội: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định mua sắm tài sản nhà nước

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó, đối với dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, để thực hiện đấu thầu trong quý IV/2016 và các năm tiếp theo, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổng hợp nhu cầu gửi Sở Tài chính ngay sau khi UBND Thành phố ban hành quyết định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội; đồng thời, thông báo để các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng với nhà thầu đã được ký thỏa thuận khung; thanh toán, tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định.

Tuấn Dũng