Hà Nội sắp tổng thanh tra các dự án căn hộ

Để giải quyết những vướng mắc trong việc đăng ký, cấp sổ đỏ hoặc lập hồ sơ quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành tổng thanh tra tất cả các quận huyện và các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, dự kiến bắt đầu từ ngày 25-7-2016.
Hà Nội sắp tổng thanh tra các dự án căn hộ


FBNC