Hà Nội quyết tâm cải cách thủ tục hành chính

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính (CCHC) của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó, Thành phố ưu tiên cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp mới để CCHC là khâu đột phá trong quản lý của Thành phố.             

Trần Kiên