Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

(BĐT) - HĐND TP. Hà Nội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5-9,0%, 6 tháng cuối năm Hà Nội phải có tốc độ tăng trưởng trên 9,5%.

Nhằm thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra, Thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân...

Trần Kiên