Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

(BĐT) - Từ ngày 25/10 đến 27/12/2017, Đoàn công tác của Sở Xây dựng TP. Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn 12 huyện của Thành phố.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc phân loại cơ sở sản xuất, đồng thời, rà soát các cơ sở pháp lý của các cơ sở sản xuất này, trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng thu gom tập trung, hướng tới chuyển đổi công nghệ sang sản xuất tập trung bằng lò tuynel.     

Hải Bình