Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác mua sắm tài sản tập trung

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3723/UBND-KT về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung. Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã bố trí dự toán kinh phí để mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đảm bảo đúng quy định. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về mua sắm tài sản tập trung.

Sở Tài chính cũng được giao tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, tham mưu báo cáo UBND Thành phố giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ; chủ trì, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố…

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Kho bạc Nhà nước Hà Nội không tạm ứng, thanh toán đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung theo quy định nhất là trường hợp lợi dụng việc sửa chữa tài sản để tách tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thành các bộ phận riêng lẻ, tránh mua sắm tập trung.   

 


Bích Thảo