Hà Nội dự kiến chi 80 tỷ đồng xén thảm cỏ đường Vành đai 3

Hơn 8 km đường Vành đai 3 ở Hà Nội sẽ được xén thảm cỏ để mở rộng mỗi bên khoảng 5 m đường nhằm tránh ùn tắc giao thông.