Hà Nội: Đã xử phạt hơn 400 người đi bộ sai luật

423 là số người đi bộ vi phạm an toàn giao thông bị xử phạt trong hơn 2 tuần qua tại Hà Nội.