Góp ý cho Dự thảo Chỉ thị về giải pháp tăng năng suất lao động quốc gia

(BĐT) - Cuối tuần qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã công bố để lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.
Nâng cao năng suất lao động là điều kiện tiên quyết để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ảnh: Lê Tiên
Nâng cao năng suất lao động là điều kiện tiên quyết để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) là vấn đề sống còn đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam vì nó đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Dự thảo nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp mà các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ để nâng cao chất lượng tăng trưởng, NSLĐ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, Bộ KH&ĐT trình Chính phủ thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia trong quý IV/2019, thiết lập một cơ quan thường trực, chuyên sâu về năng suất lao động có nhiệm vụ phối hợp các động lực tăng năng suất quốc gia của Việt Nam. Ủy ban này có nhiệm vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về NSLĐ với mục tiêu chung và cụ thể trong từng giai đoạn để NSLĐ Việt Nam bắt kịp các nước trong khu vực. Chọn một tháng trong năm là “Tháng Năng suất quốc gia” nhằm thúc đẩy phong trào tăng NSLĐ.

Nhiều giải pháp khác được nêu tại Dự thảo Chỉ thị hướng tới mục tiêu thúc đẩy phong trào tăng NSLĐ từ cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích, phát triển và quản lý có hiệu quả các mô hình kinh tế mới để tăng NSLĐ, giúp doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, xây dựng các chính sách, giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho khoa học công nghệ; phát triển sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao…

Minh Thư