Giữa 2016, sẽ hoàn tất giao sổ bảo hiểm xã hội cho lao động giữ

Để giảm thiểu thủ tục hành chính cho người lao động và doanh nghiệp, dự kiến vào giữa năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn thành việc trả sổ bảo hiểm cho người lao động giữ, tương tự như sổ tiết kiệm.