Giới thiệu về Báo Đấu thầu

(BĐT) - Báo Đấu thầu ra đời theo quy định của Luật Đấu thầu, phát hành hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 rộng khắp trên cả nước. Báo Đấu thầu là kênh thông tin chính thống tiên phong về hoạt động đấu thầu, đấu giá, đầu tư... ở Việt Nam.