Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

(BĐT) - Sáng ngày 18/10, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc, khảo sát thực tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.
Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

Đây là buổi làm việc thứ 58 của Tổ Công tác kể từ khi được thành lập tháng 8/2016.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nêu 5 nhiệm vụ để BHXH tiếp tục triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, cần làm tốt hơn Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH, đặc biệt là về sắp xếp bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.Thứ hai, phát triển rộng hơn nữa đối tượng tham gia BHXH.Thứ ba, cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng để tránh việc mất cân đối thu chi BHYT. Thứ tư, BHXH cần có nhiều giải pháp tốt hơn nữa để kiểm soát, giám sát tự động trong chi BHXH, BHYT, giảm tiêu cực, gian lận, trục lợi. Thứ năm, BHXH cần bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các bệnh nhân của các cơ sở này trong ký kết, thương thảo thanh toán BHYT với cơ quan BHXH.

Báo cáo Tổ Công tác tại Buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, Ngành sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với các cơ quan khác, tiến tới tích hợp, đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu dân cư của quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo về bảo mật và an toàn thông tin, Tổng Giám đốc cũng đề nghị, Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị định hướng dẫn về nội dung này.

Theo báo cáo của BHXH, cho đến nay, đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin, giảm mạnh thời gian nộp BHXH của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 28 bộ. BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong phạm vi toàn Ngành. Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có 19 dịch vụ; số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết 95,2 triệu hồ sơ. Trong năm 2017, ngành BHXH đã hoàn thành số hóa 4,2 triệu hồ sơ tương ứng 29 triệu trang tài liệu, hiện đang cung cấp cho cán bộ trong ngành sử dụng và khi được cho phép sẽ cung cấp cho người dân khai thác. Đặc biệt, hệ thống Thông tin giám định BHYT đã kết nối tới hơn 12.000 (gần 100%) cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc, mang lại hiệu quả lớn trong quản lý khám chữa bệnh, kiểm soát việc sử dụng quỹ BHYT và tạo lập cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá, điều chỉnh chính sách…Theo xếp hạng sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành BHXH đang đứng thứ 2, riêng hạ tầng kỹ thuật đứng thứ nhất. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam, BHXH là lĩnh vực thăng hạng nhiều nhất, tới 81 bậc, đạt vị trí 86/190 nền kinh tế trong năm 2018.
 Minh Thông

 

Bích Thủy