Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2017 đạt 7,974 tỷ USD

(BĐT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2017, các chỉ tiêu chính của ngành lâm nghiệp đều đạt ở mức độ cao như tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,45%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng bình quân 6,57%/năm, năm 2017 ước đạt 6,6%. 

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đều vượt kế hoạch, trong đó trồng rừng tập trung đạt 235.028 ha, đạt 102,4% kế hoạch.

Trong năm 2017, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt khoảng 18 triệu m3, vượt 6% so với kế hoạch năm 2017, tăng 4% so với năm 2016. Thị trường sản phẩm gỗ và lâm sản phát triển, tạo điều kiện cho chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ được duy trì, xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục tăng cao. Tổng giá trị xuất khẩu lâm sản là 7,974 tỷ USD, vượt 5% kế hoạch và tăng 9,2% so với năm 2016. Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 5,782 tỷ USD.

Mai Phương