Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

(BĐT) - Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings vừa quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng “Ổn định” do dự trữ ngoại hối tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Theo Fitch, tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng 6,8% trong năm 2017 từ mức 6,2% năm 2016 do được hỗ trợ từ lĩnh vực sản xuất theo định hướng xuất khẩu và tiếp tục tăng trưởng về dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trung bình 5 năm của Việt Nam vào cuối năm 2017 đạt 6,2%, vượt xa mức trung bình “BB” là 3,4%.

Fitch dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm 2018, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhanh nhất trong số các nước xếp hạng tín nhiệm BB.

Fitch dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 66 tỷ USD vào cuối năm 2018, nợ công có thể giảm xuống dưới 50% GDP vào trước năm 2019 . Tuy nhiên, hãng đánh giá tín nhiệm này cũng cảnh báo việc duy trì tăng trưởng tín dụng nhanh vẫn là mối đe dọa đối với ổn định tài chính trong trung hạn.

Hoàng Minh