Dự kiến thông qua 6 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

(BĐT) - Ngày 11/7, Phiên họp thứ 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đánh giá Kỳ họp thứ 3 đã hoàn thành tốt khối lượng công việc theo chương trình kỳ họp, các nội dung được xem xét, quyết định tại Kỳ họp đã giải quyết tương đối triệt để nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên UBTVQH, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại Kỳ họp thứ 4, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành làm việc trong 23 ngày, từ ngày 23/10/2017 đến ngày 22/11/2017 để xem xét, thông qua 6 dự án Luật, cho ý kiến 12 dự án Luật và xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Trần Kiên

Tin liên quan