Đợt 1/ 2016: Tinh giảm biên chế gần hơn 5.400 cán bộ, công chức

Theo báo cáo của chính phủ, Số cán bộ, công chức được đề nghị giải quyết tinh giản trong đợt 1 năm 2016 dự kiến là 5.433 người
Đợt 1/ 2016: Tinh giảm biên chế gần hơn 5.400 cán bộ, công chức


FBNC