Đóng cửa nhà máy thép không đáp ứng quy chuẩn môi trường

(BĐT) - Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất thép không đáp ứng quy chuẩn môi trường.

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện công tác này trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường ở các nhà máy thép; xử lý nghiêm, kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Bộ Tài chính được giao thực hiện rà soát lại các chính sách thuế về xuất nhập khẩu để thúc đẩy phát triển ngành thép…

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là định hướng quan trọng để xây dựng, phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép của Việt Nam theo hướng hiện đại, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững.

Trung Hiếu