Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng không

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến rộng rãi để xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bộ GTVT cho biết, việc xây dựng và ban hành nghị định nói trên là nhằm cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh vận tải hàng không, cảng hàng không, sân bay cũng như cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay.

Sau khi được ban hành, Nghị định được kỳ vọng sẽ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam; dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.         

Khánh Ngọc