Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế

(BĐT) - Dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các đơn vị để hoàn thiện.
Dù đã đạt được những thành tựu nhất định, phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân vẫn tồn tại những bất cập. Ảnh: Nhã Chi
Dù đã đạt được những thành tựu nhất định, phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân vẫn tồn tại những bất cập. Ảnh: Nhã Chi

Đề án được thực hiện nhằm xây dựng khung khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế (tập trung vào kinh tế tư nhân - KTTN); đánh giá tổng quan về những đổi mới trong phương thức quản lý nhà nước đối với KTTN; đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế về quản lý kinh tế trong lĩnh vực KTTN; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với phát triển KTTN.

Theo Dự thảo Đề án, khung khổ về quản lý nhà nước với khu vực KTTN đã được thể hiện khá rõ nét. Đó là: Nhà nước đã xây dựng được những định hướng lớn, bao trùm tương đối đầy đủ các khía cạnh của phát triển KTTN; đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực KTTN theo hướng chuyển sang mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, tôn trọng nguyên tắc thị trường… Dù đã đạt được những thành tựu nhất định, phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực KTTN vẫn tồn tại những bất cập, nổi cộm là: các định hướng lớn chưa mang tính thực tiễn, gắn với số lượng nhiều hơn chất lượng; mối quan hệ của khu vực KTTN với các khu vực kinh tế khác trong việc đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội chưa được làm rõ…

Trên cơ sở đó, Dự thảo Đề án đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy khu vực KTTN phát triển như: nhóm giải pháp đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong vai trò định hướng và điều tiết phát triển khu vực KTTN; tạo lập khung khổ pháp luật và môi trường thể chế cho phát triển KTTN; đổi mới phương thức can thiệp và phân bổ nguồn lực của nhà nước đối với KTTN…       

Việt Anh