Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quy hoạch điều chỉnh, khu vực miền Bắc phát triển 6 cảng cạn tại khu vực kinh tế ven biển; hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai; hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn; khu vực kinh tế Tây Bắc Hà Nội; khu vực kinh tế Đông Nam Hà Nội; hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên quy hoạch phát triển 6 cảng cạn tại các khu vực hành lang kinh tế Đường 9; khu vực kinh tế Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, Đường 14; hành lang kinh tế Đường 19; khu vực Tây Nguyên; khu kinh tế Nghi Sơn; hành lang kinh tế Đường 8, Đường 12A.

Khu vực miền Nam quy hoạch phát triển cảng cạn tại 3 khu vực kinh tế Đông Bắc TP.HCM; khu vực kinh tế Tây Nam TP.HCM; khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cảng cạn đến năm 2020 khoảng 9 - 15 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2020 - 2030 khoảng 20 - 22 nghìn tỷ đồng.

Quang Minh