Đến 15/10: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 403 tỷ USD

(BĐT) - Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, đến 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 403 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu gần 205 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 198 tỷ USD và trị giá xuất siêu đạt hơn 6,8 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện tính từ đầu năm đến giữa tháng 10 đạt hơn 41 tỷ USD. Ảnh: Hà Thanh
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện tính từ đầu năm đến giữa tháng 10 đạt hơn 41 tỷ USD. Ảnh: Hà Thanh

Trong nửa đầu tháng 10 (1 - 15/10), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 21 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 10,314 tỷ USD, nhập khẩu 10,683 tỷ USD. Như vậy, trong nửa đầu tháng 10, cả nước nhập siêu 369 triệu USD.

Về xuất khẩu, có 3 nhóm hàng đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 2,24 tỷ USD, qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tính từ đầu năm lên hơn 41 tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,44 tỷ USD và lũy kế từ đầu năm đạt hơn 27 tỷ USD. Dệt may có kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 10 là 1,2 tỷ USD, giúp nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 25,8 tỷ USD.

Về nhập khẩu, nửa đầu tháng này có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên. Cụ thể, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 2,18 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 40 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 1,45 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 28,3 tỷ USD.

Cũng trong nửa đầu tháng 10, mặt hàng dầu thô có sản lượng nhập khẩu đạt 268.682 tấn với kim ngạch gần 122,77 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đạt 6,84 triệu tấn với kim ngạch gần 3,21 tỷ USD.

Hoàng Oanh