Đề xuất 2 hạng đăng kiểm viên tàu biển

(BĐT) - Đăng kiểm viên tàu biển được phân thành 2 hạng gồm: Đăng kiểm viên tàu biển; đăng kiểm viên tàu biển bậc cao.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đề xuất trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại dự thảo Thông tư quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

Theo dự thảo, đăng kiểm viên tàu biển là người được công nhận và cấp thẻ đăng kiểm viên để thực hiện công tác đăng kiểm tàu biển, công trình biển và sản phẩm công nghiệp theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan. Đăng kiểm viên tàu biển bao gồm: Đăng kiểm viên tàu biển thực hiện công tác thẩm định thiết kế; đăng kiểm viên tàu biển thực hiện công tác kiểm tra; đăng kiểm viên tàu biển thực hiện công tác đánh giá.

Theo dự thảo, yêu cầu trình độ đối với đăng kiểm viên tàu biển là: Tốt nghiệp đại học thuộc một trong các chuyên ngành có liên quan đến đóng mới, sửa chữa, khai thác tàu biển, công trình biển và chế tạo sản phẩm công nghiệp; hoàn thành các khóa tập huấn nghiệp vụ mới, bổ sung, cập nhật cho đăng kiểm viên tàu biển về nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện và sản phẩm công nghiệp, nghiệp vụ đánh giá hệ thống quản lý do Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đăng kiểm nước ngoài đã ký thỏa thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, có ngoại ngữ Anh văn chứng chỉ quốc tế TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc IELTS đạt từ 4,5 điểm trở lên, hoặc TOEFL CBT đạt từ 140 điểm trở lên, hoặc TOEFL PBT 450 điểm trở lên, hoặc TOEFL IBT đạt từ 45 điểm trở lên, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên bằng tiếng Anh ở nước ngoài; có trình độ tin học để sử dụng các phần mềm văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan; đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá đăng kiểm viên trước khi công nhận đăng kiểm viên tàu biển và đánh giá hàng năm; có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển tối thiểu 2 năm.

Ngoài các yêu cầu nêu trên, đăng kiểm viên tàu biển thực hiện công tác đánh giá phải đạt yêu cầu về tiêu chí năng lực đối với chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 và TCVN ISO/IEC 17021-3:2015 và hoàn thành thực tập nghiệp vụ đánh giá ít nhất 5 cuộc đánh giá văn phòng công ty và 5 cuộc đánh giá tàu cho mỗi lĩnh vực quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải dưới sự giám sát trực tiếp của đăng kiểm viên tàu biển bậc cao thực hiện công tác đánh giá được chỉ định.

Yêu cầu trình độ đăng kiểm viên tàu biển bậc cao

Theo dự thảo, đăng kiểm viên tàu biển bậc cao phải đáp ứng yêu cầu trình độ của đăng kiểm viên tàu biển và các yêu cầu sau đây: Hoàn thành các khóa tập huấn nghiệp vụ bổ sung, cập nhật cho đăng kiểm viên tàu biển bậc cao về nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện và sản phẩm công nghiệp, nghiệp vụ đánh giá hệ thống quản lý do Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đăng kiểm nước ngoài đã ký thỏa thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức. Có ngoại ngữ Anh văn chứng chỉ quốc tế TOEIC đạt từ 600 điểm trở lên, hoặc IELTS đạt từ 5,5 điểm trở lên, hoặc TOEFL CBT đạt từ 173 điểm trở lên, hoặc TOEFL PBT đạt từ 500 điểm trở lên, hoặc TOEFL IBT đạt từ 61 điểm trở lên, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá đăng kiểm viên trước khi công nhận đăng kiểm viên tàu biển bậc cao và đánh giá hàng năm. Có tổng cộng thời gian giữ hạng đăng kiểm viên tàu biển tối thiểu 5 năm.

PV