Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ cao

(BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến thời điểm hiện tại có một số bất cập trong công tác xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành các khu công nghệ cao trong cả nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đơn cử, có sự bất cân xứng về vị trí pháp lý và quy chế hoạt động giữa các khu công nghệ cao nảy sinh từ thực tiễn thành lập (ở các thời điểm khác nhau), xây dựng và quản lý vận hành khu công nghệ cao với các mô hình không có sự thống nhất chung. Ngoài ra, hiện Ban Quản lý khu công nghệ cao chưa có đầy đủ thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhằm đẩy nhanh sự phát triển khu công nghệ cao. Hoạt động thu hút đầu tư gặp những hạn chế nhất định…

Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc xem xét xây dựng và ban hành một nghị định quy định tổng hợp về khu công nghệ cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, vận hành có hiệu quả các khu công nghệ cao trong cả nước.

 

Trần Kiên