Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng

(BĐT) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc diễn ra ngày 27/6/2019 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân, doanh nghiệp quyết tâm, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp một cách nghiêm túc, thực chất và đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, xác định rõ giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phù hợp lĩnh vực do mình quản lý.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị số 10/CT-TTg. Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, trong đó có “tham nhũng vặt” làm một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật; đồng thời ban hành quy chế làm việc quy định rõ trách nhiệm, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.

Bích Thảo