Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao

(BĐT) - Theo UBKTTW, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao.
Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao

Theo kết luận của UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Hoài Nam đã có những vi phạm: Trong thời gian từ năm 2005 đến tháng 12-2017, với vai trò Phó Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đắk N'tao, đồng chí Nam đã tổ chức thực hiện việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất theo Nghị định 135 của Chính phủ không đúng quy định. Cụ thể: Tham mưu lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện chưa tốt việc giao khoán đất theo Nghị định 135; ký một số hợp đồng giao khoán theo Dự án giao khoán của Công ty khi mới được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt; một số trường hợp nhận khoán không đúng đối tượng theo Nghị định 135 của Chính phủ; trình tự, thủ tục giao, nhận khoán và điều kiện, năng lực một số trường hợp của bên nhận khoán không đúng theo Thông tư 102 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, đồng chí Nam đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc lâm phần do Công ty quản lý; quản lý tài chính của Công ty chưa đúng quy định.

UBKTTW