Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng

Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI lần lượt dẫn đầu về mức thưởng Tết ở Đà Nẵng.
Mức thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất ngang với mức thưởng năm 2015.
Mức thưởng Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng cao nhất ngang với mức thưởng năm 2015.

Ngày 3/1, Sở Lao động thương binh và xã hội TP Đà Nẵng công bố kế hoạch tết Dương lịch và Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, thưởng tết Dương lịch cao nhất hơn 35 triệu đồng, thuộc về các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên hai nhóm này có sự chênh lệch lớn khi có mức thưởng thấp nhất lần lượt là 100.000 và 200.000 đồng.

Các công ty do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 11,4 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất là 8,7 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

Thưởng tết Nguyên đán cao nhất là các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, với số tiền 300 triệu đồng - dẫn đầu các loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng và bằng mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; mức thưởng thấp nhất là một triệu đồng.

Xếp thứ hai là doanh nghiệp FDI, với tiền thưởng cao nhất 92, 9 triệu đồng, thấp nhất một triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ xếp thứ hạng sau cùng trong nhóm về thưởng Tết Nguyên đán, với mức cao nhất là 50 triệu đồng. Tuy nhiên mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệp này lại cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác, với 1,5 triệu đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, thưởng tết Dương lịch cao nhất là doanh nghiệp FDI, với số tiền 70 triệu đồng. Loại hình doanh nghiệp này cũng có mức thưởng thấp nhất cao vượt trội, với 7,5 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất là 33,6 triệu đồng; thấp nhất là 4,1 triệu đồng. Các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất là hơn 11,3 triệu đồng; thấp nhất là 300.000 đồng.

Riêng các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng tết Dương lịch cao nhất gần 34 triệu đồng, nhưng mức thưởng thấp nhất chỉ 100.000 đồng.

Dẫn đầu về thưởng Tết nguyên đán ở nhóm này cũng là các doanh nghiệp FDI với số tiền 131 triệu đồng. Bình quân thưởng của nhóm này là 8,8 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tiền thưởng chênh lệch rất nhiều so với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, với cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 4,1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng. Các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng mức cao nhất 25 triệu đồng và thấp nhất là 2 triệu đồng.


Vnexpress