Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Sáng 27/7, Thành uỷ Đà Nẵng công bố quyết định ông Đặng Việt Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ để nhận công tác tại UBND thành phố.
Ông Đặng Việt Dũng thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng để nhận công tác tại UBND TP với chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ông Đặng Việt Dũng thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng để nhận công tác tại UBND TP với chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thành uỷ Đà Nẵng đồng thời quyết định điều động ông Trần Đình Hồng - UV BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, thay ông Đặng Việt Dũng vừa trúng cử trở lại làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt - ảnh 1
Ông Trần Đình Hồng thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ và được điều động sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
Cũng trong sáng 27/7, Thành uỷ Đà Nẵng công bố quyết định điều động ông Võ Văn Thương - UV BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, thay ông Trần Đình Hồng.

Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt - ảnh 2
Ông Võ Văn Thương thôi giữ chức Bí thư Quận uỷ Hải Châu và được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng
Thành uỷ Đà Nẵng đồng thời quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Quang - UV BTV Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Thanh Khê sang làm Bí thư Quận uỷ Hải Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Võ Văn Thương.

Đà Nẵng điều động nhiều vị trí cán bộ chủ chốt - ảnh 3
Ông Nguyễn Thanh Quang thôi giữ chức Bí thư Quận uỷ Thanh Khê và được điều động giữ chức Bí thư Quận uỷ Hải Châu


Dân trí