CPI tháng 10 tăng do điều chỉnh giá xăng dầu và học phí

(BĐT) - Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 6/10/2018.
Điều chỉnh tăng giá xăng làm tăng CPI tháng 10/2018
Điều chỉnh tăng giá xăng làm tăng CPI tháng 10/2018

Theo đó, mặc dù trong tháng giá xăng dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào ngày 22/10/2018 nhưng việc tăng 1,55% vào thời điểm đầu tháng của giá xăng dầu đã tác động tăng CPI chung của tháng lên 0,14%.

Cùng với đó, trong tháng có 7 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí đã làm cho CPI của nhóm giáo dục tăng 0,58% (dịch vụ giáo dục tăng 0,65% làm CPI chung tăng 0,03%).

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31% chủ yếu do giá gas tăng 3,17%; giá dịch vụ sửa chữa nhà tăng 0,56%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,03%; giá dầu hỏa tăng 2,87%. Riêng giá điện sinh hoạt giảm 0,06%.

CPI bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 10/2018 tăng 3,54% so với tháng 12/2017 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng cục Thống kê cho biết thêm, lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Trần Kiên