Công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã chậm hơn so với yêu cầu

(BĐT) - Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ cho biết, việc hoàn thiện và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) Dự án GPMB đã chậm so với yêu cầu.
việc hoàn thiện và thẩm định F/S Dự án GPMB đã chậm
việc hoàn thiện và thẩm định F/S Dự án GPMB đã chậm

Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/ 6/2017 của Quốc hội nêu, hạng mục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tách thành một dự án thành phần của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là Dự án GPMB).

Do đó, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm 2 dự án thành phần: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản và Dự án GPMB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản, Chính phủ cho biết, với tiến độ như hiện nay sẽ đáp ứng được yêu cầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, ngày 2/6/2018, Chủ đầu tư dự án – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã ký Hợp đồng lập F/S với Tư vấn JFV, gồm các công ty tư vấn JAV (của Nhật Bản) - APDi (cộng hòa Pháp) - Nippon Koei (Nhật Bản) - OC Global (Nhật Bản) - ADCC (Việt Nam) - TEDI (Việt Nam) về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 - Dự án CHKQT Long Thành.

Tư vấn JFV cũng đã ký hợp đồng thầu phụ đặc biệt với Tư vấn HEERIM của Hàn Quốc (tác giả của phương án kiến trúc “Hoa Sen”) về việc lập thiết kế cơ sở nhà ga hành khách. Theo kế hoạch, đến tháng 7 năm 2019, Tư vấn sẽ hoàn thành F/S.

Đến nay, Tư vấn đã và đang triển khai một số công việc sau: Cập nhật nhu cầu giao thông hàng không; thu thập dữ liệu phục vụ phân tích tài chính sơ bộ; thu thập dữ liệu làm cơ sở thiết kế quy hoạch vùng trời; nghiên cứu điều chỉnh mặt bằng kiến trúc nhà ga hành khách, điều chỉnh kích thước đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu tàu bay cho phù hợp với các quy định hàng không mới nhất trên thế giới; thực hiện nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối với CHKQT Long Thành và quy hoạch thiết kế địa thế cho tổng thể công trình.

Đối với Báo cáo ĐTM, ngày 25/7/2018, ACV đã ký kết hợp đồng với Tư vấn là Liên danh giữa Viện Khoa học và Công nghệ GTVT với Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng với thời gian lập Báo cáo ĐTM là 9 tháng (hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2019). Báo cáo ĐTM sẽ được lập song song với quá trình lập F/S và sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, phê duyệt trước khi trình F/S cho Hội đồng thẩm định nhà nước. Hiện, Tư vấn đang thực hiện.

Tuy nhiên, ở Dự án GPMB, Chính phủ cho biết, do chưa có quy định cụ thể của pháp luật và việc lập F/S Dự án GPMB chưa có tiền lệ nên UBND tỉnh Đồng Nai gặp một số khó khăn, lúng túng trong quá trình lập, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) cũng như lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án GPMB. Do đó, việc hoàn thiện và thẩm định F/S Dự án GPMB đã chậm so với yêu cầu.

Phần lớn diện tích đất cần bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải để xây dựng CHKQT Long Thành là diện tích đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai (khoảng 1.099 ha/1.165 ha cần bàn giao) và khoảng gần 200 hộ dân.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cắm mốc, kiểm đếm sơ bộ tài sản trên phần diện tích này; đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai để có thể bàn giao toàn bộ diện tích đất vườn cây cao su nằm trong phạm vi GPMB trong năm 2019. Đối với phần diện tích đất của gần 200 hộ dân, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung triển khai GPMB trước, phấn đấu bàn giao đất vào cuối năm 2019 để Bộ Giao thông vận tải triển khai rà phá bom mìn và các công việc liên quan đến triển khai dự án.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt F/S Dự án GPMB, UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo sẽ tập trung triển khai đồng thời thực hiện GPMB để xây dựng các khu tái định cư (toàn bộ khu đất này cũng là đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai); triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư;

Ngoài ra, sẽ thực hiện GPMB 1.165 ha (Giai đoạn 1) gồm 1.099 ha của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai và đất của khoảng 200 hộ dân; thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người dân trong vùng Dự án.

Phần diện tích còn lại của Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện để hoàn thành trước năm 2021 theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội.

Trần Kiên