Công bố 30 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

(BĐT) - Danh sách 30 dự án, nhà máy nhiệt điện, hóa chất, thủy điện khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong diện "giám sát đặc biệt" vừa được Bộ Công Thương công bố.

Các dự án, nhà máy trong Danh sách nêu trên đều do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện. Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các nhà máy nhiệt điện: Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Thái Bình 2, Sông Hậu 1; Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau...        

Trung Hiếu