Còn nhiều bất cập trong quản lý cảng, bến thủy nội địa

(BĐT) - Báo cáo mới đây của Bộ GTVT cho biết, đến hết năm 2017, trên toàn quốc có 272 cảng thủy nội địa; 8.730 bến thủy nội địa; 2.526 bến khách ngang sông. 

Trong đó, các cảng thủy nội địa đều đã được công bố hoạt động. Đối với bến thủy nội địa, cả nước có 6.514 bến thủy nội địa hàng hóa có phép và 2.058 bến khách ngang sông có phép.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, hoạt động xếp dỡ hàng hoá và quản lý cảng, bến thuỷ nội địa vẫn còn nhiều bất cập, ngoài một số cảng thủy nội địa của các doanh nghiệp thuộc các cơ sở liên doanh, hoặc một số cảng chuyên dùng có dây chuyền thiết bị bốc xếp phù hợp, còn lại hầu hết các bến thuỷ nội địa vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu.          

Bích Thảo