Còn 2.690 điều kiện kinh doanh cần cắt giảm

(BĐT) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tính đến nay, việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo Nghị quyết 01/NQ-CP ban hành ngày 1/1/2018 mới đạt 15,2% (900 ĐKKD), còn 2.690 ĐKKD đã có phương án nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thời hạn cuối cùng của việc cắt giảm 2.690 ĐKKD sẽ kết thúc vào ngày 15/8. Bộ trưởng cho rằng, nếu việc cắt giảm  hoàn thành vào thời hạn trên thì tỷ lệ cắt giảm 60,75% ĐKKD và KTCN, vượt tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-CP.

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các bộ, ngành rà soát các ĐKKD và KTCN, yêu cầu cắt giảm 50% số hiện có. Theo đó, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 ĐKKD. Để triển khai thực hiện, một số bộ đã vào cuộc mạnh mẽ, trong đó Bộ Xây dựng cắt giảm 85% ĐKKD, Bộ Công Thương cắt giảm 55% (675 ĐKKD)… Tuy nhiên, hiện nay còn 7 bộ đang thực hiện chậm, chưa bảo đảm mục tiêu đặt ra.

 

Việt Anh