Chuyển giao Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuyển giao Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang.
Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển kinh tế biển. Ảnh: st
Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển kinh tế biển. Ảnh: st

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hướng dẫn, giám sát việc thu hồi, chuyển giao Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chuyển giao Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7631/VPCP-KTN ngày 1/10/2014 của Văn phòng Chính phủ.

UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện thu hồi đất Dự án, quản lý, sử dụng, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Luật Đất đai, Luật Đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang có diện tích trên 285 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển kinh tế biển và đặc biệt cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Đây là địa điểm tập trung xây dựng các nhà máy chế tạo phục vụ cho ngành dầu khí như: Nhà máy Chế tạo ống thép Dầu khí (PV Pipe); Nhà máy Chế tạo bình bồn Dầu khí…

Với vị trí nằm trong vành đai phát triển công nghiệp của các tỉnh phía Nam, hệ thống sông ngòi phong phú và chịu ảnh hưởng của các khu công nghiệp lân cận, Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp được đánh giá là địa điểm đầu tư mang lại lợi ích bền vững cho các nhà đầu tư.

Hoàng Minh