Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhiều ngành, lĩnh vực

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (CTCP).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành CTCP khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; thuộc danh mục chuyển thành CTCP theo quy định; có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Theo Quyết định, thực hiện chuyển thành CTCP, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 20 ngành, lĩnh vực. Trong danh sách các ngành, lĩnh vực sẽ chuyển đổi có: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; vệ sinh môi trường; chiếu sáng; sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực (lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường...); thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...       

Mai Phương