Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 6 Quốc hội  Khóa XIV liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13  và Nghị quyết số 63/2018/QH14 về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn. Kỳ họp dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10/2018.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10/2018. Ảnh: Lê Tiên
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10/2018. Ảnh: Lê Tiên

Về Nghị quyết 113/2015/QH13, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện đối với 15 nhóm lĩnh vực như: xây dựng pháp luật; kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ; nông nghiệp; gian lận thương mại…

Đáng chú ý, với lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ sẽ báo cáo về kết quả thực hiện 4 nhóm nội dung chính. Một là tái cơ cấu nền kinh tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững. Hai là thị trường tài chính, tiền tệ, lao động, khoa học và công nghệ, thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường bất động sản. Ba là cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Bốn là tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với Nghị quyết số 63/2018/QH14, các đơn vị báo cáo 4 lĩnh vực: giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo. Trong đó, đối với lĩnh vực giao thông vận tải, báo cáo về tình hình kết cấu hạ tầng giao thông; thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch giao thông; hoạt động vận tải đường sắt; phương án đầu tư phát triển vận tải đường sắt…      

Việt Anh