Chọn Viettel là đối tác chiến lược thúc đẩy ứng dụng CNTT

(BĐT) - Thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển hạ tầng thương mại điện tử giai đoạn 2017 – 2020 giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ký kết ngày 9/1, tại Hà Nội.
Chọn Viettel là đối tác chiến lược thúc đẩy ứng dụng CNTT

Thỏa thuận hợp tác được thực hiện trong 4 năm (2017 – 2020) với nhiều mục tiêu. Một trong những mục tiêu quan trọng của Thỏa thuận là hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành của Bộ và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; phát triển  lĩnh vực thương mại điện tử với các hạ tầng chứng từ điện tử, thanh toán điện tử, hoàn tất giao dịch và các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử trên nền tảng CNTT -  Viễn thông; triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Đại diện Tập đoàn Viettel tin tưởng hợp tác này một mặt tạo ra một phương thức quản lý mới thông minh, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại Bộ Công Thương. Mặt khác, sự hợp tác còn tạo ra một nền tảng mới cho xã hội, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, đó là đó là việc phát triển thương mại điện tử với các hạ tầng chứng từ điện tử, thanh toán điện tử, hạ tầng chuyển phát và hoàn tất đơn hàng hiện đại.

Năm 2016, trong lĩnh vực CNTT, Viettel khẳng định được dấu ấn với việc được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng các hệ thống quan trọng quy mô quốc gia như: Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Bộ Công an; Dự án Quản lý hộ tịch điện tử với Bộ Tư Pháp; Dự án Một cửa quốc gia với Bộ Tài chính; Dự án Quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Việt Anh