Chính thức khai trương Cổng Thông tin thương mại Việt Nam

(BĐT) - Ngày 12/7, Cổng Thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) đã chính thức vận hành, nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp cổng thông tin một cửa về các quy định pháp lý và quy trình thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Cổng Thông tin thương mại Việt Nam do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) chủ trì xây dựng, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. VTIP được kỳ vọng giúp tăng tính dễ dự báo và minh bạch trong các luật lệ và quy trình thủ tục liên quan tới thương mại của Việt Nam, giúp nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp cận nhanh chóng các quy định về thương mại của Việt Nam.

VTIP chứa đựng các thông tin liên quan tới quy định pháp lý và thủ tục hiện hành về thương mại áp dụng bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Một cổng thông tin đơn nhất chứa đựng tất cả quy định và thủ tục liên quan tới thương mại sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm hoặc tham gia trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa.

                

Cao Dung