Chất lượng giải quyết TTHC: Đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại kết luận, Phó Thủ tướng nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đồng thời, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn.

Đặc biệt, các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. 

Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong rà soát, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Việt Anh