Cần Thơ triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

(BĐT) - UBND thành phố Cần Thơ vừa thông qua Kế hoạch triển khai lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030 phải đảm bảo định hướng phát triển Thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển cả nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long; sắp xếp không gian hợp lý, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên quận, huyện...

Việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch phải đảm bảo các nội dung: thành lập cơ quan lập quy hoạch Thành phố; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán; lập quy hoạch Thành phố; lựa chọn tư vấn và lập, thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch; trình thẩm định quy hoạch; trình HĐND Thành phố thông qua quy hoạch Thành phố; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch được duyệt, Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 2/2021.

 

Hải Bình