Cán cân thương mại Việt Nam - Hungary đổi chiều

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, việc xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary đang tăng mạnh, giúp cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam chuyển sang trạng thái xuất siêu trong giao thương với Hungary sau nhiều năm nhập siêu từ thị trường này.

Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hungary trong tháng 8/2017 là 21,5 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2017 sang thị trường này lên 107 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này sau 8 tháng đã vượt qua kim ngạch xuất khẩu cả năm 2016 (chỉ đạt 93 triệu USD).

Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hungary chủ yếu nhờ vào tăng trưởng mạnh của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt nên trong giao dịch hàng hóa với cán cân thương mại của Việt Nam đã đổi chiều từ mức thâm hụt 31,5 triệu USD trong 8 tháng năm 2016 chuyển sang thặng dư 19,5 triệu USD trong 8 tháng năm 2017.           

Hải Đăng